Tagastuspoliitika

Usume ettevõttes Farnell oma toodete kvaliteeti ning aktsepteerime meeleldi kaubatagastusi vastavalt allpool toodud suunistele.

Enne kauba tagastamist mis tahes põhjusel peab klient võtma ettevõttega ühendust, et saada tagastatavate materjalide kinnitusnumber (RMA). Kogu kaup tagastatakse kliendi vastutusel ja kuludega ning kaup peab olema kliendi poolt kahjustamata ja originaalpakendis. Klient vastutab kauba tagastamise eest ettevõttele ning peab esitama ka antud kauba kohaletoimetamise kinnituse.

Ettevõttes kehtib 21 päeva tagastuspoliitika. Sellest tulenevalt peab aktsepteeritav tagastus jõudma ettevõttesse 21 päeva jooksul alates lähetamisest.

Kaupasid, mis hõlmavad tarkvara, on spetsiaalse ehitusega või sisaldavad direktiivis 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS) loetletud ohtlikke aineid, ei saa tagastada. Kataloogivälist kaupa ja tooteid, mida ei ladustata, ei saa tagastada. Staatikatundlikku kaupa või hermeetiliselt suletud pakendites tarnitud niiskustundlikke komponente (MSL) ei saa tagastada, kui nende mull- või kestpakend on avatud, seda on muudetud või kahjustatud.

  • Pärast RMA-numbri saamist peab klient tagastama kõik kaubad vastavalt suunistele ning märkima pakendi välisküljele selges kirjas tagastatavate materjalide kinnitusnumbri (RMA), kliendi kontonumbri ja tellimuse numbri.
  • Kaup, mis tagastatakse pärast 21 päeva „soovimatu” või „valesti tellitud” kaubana, võidakse ettevõtte äranägemisel vastu võtta, kuid sellele rakendatakse minimaalset uuesti ladustamise tasu, milleks on 20% kauba arve väärtusest või €10, olenevalt sellest, kumb on suurem.

Toote tagastamine

K. Kuidas tagastada tooted ettevõttele Farnell?
V. Avage veebis meie toote tagastamise taotlusvorm, et taotleda tagastatavate materjalide kinnitusnumbrit. Pärast kinnitusnumbri saamist edastatakse teile suunised pakendi tagastamiseks ettevalmistamise kohta.

Seotud lingid

K. Milline on toote tagastamise ajapiirang?
V. Ettevõttes kehtib 21 päeva tagastuspoliitika. Sellest tulenevalt peab aktsepteeritav tagastus jõudma ettevõttesse 21 päeva jooksul alates lähetamisest.
Kaup, mis tagastatakse pärast 21 päeva „soovimatu” või „valesti tellitud” kaubana, võidakse ettevõtte äranägemisel vastu võtta, kuid sellele rakendatakse minimaalset uuesti ladustamise tasu, milleks on 20% kauba arve väärtusest või €10 olenevalt sellest, kumb on suurem.
K. Esitasin vigase tellimuse, kuidas ma saan seda parandada?
V. Kui märkate oma tellimuses pärast selle esitamist viga, siis helistage võimalikult kiiresti müügiosakonda numbril 800 0111 280.
Kuna meie veebipõhine tellimuste töötlemine on väga tõhus, ei pruugi teie tellimuse muutmine enne saadetise lähetamist võimalik olla, kuid meiega võimalikult kiiresti ühendust võttes on suurem tõenäosus tellimuse muutmiseks enne selle lähetamist.