Teie turvalisuse huvides logitakse teid välja

 60 sekundit

Teie turvalisuse huvides logiti teid välja

Tootja tootenrTellimiskoodKogusTootekirjeldus
1VÕISee täidetakse automaatselt
2VÕISee täidetakse automaatselt

Tooteloendi üleslaadimine on lihtne!

Laadige tooteloend üles tellimiskoodi või tootja tootenumbri abil. Seejärel lisage tooted ostukorvi, salvestage loend edasiseks kasutamiseks või saatke see e-kirjaga kolleegile.

Alustamine

Kiirkleebi tooteloendisse

Kasutage eraldajana kas KOMA või TAB-klahvi järgmises vormingus:

tellimiskood, kogus, valikuline märkus

Näide:

1283525, 25, tellitud tööle number 123
2065171, 126, tellija John

Homepage:Home Page